Det er kommet mer informasjon om NAV sitt «tilskudd til ekspertbistand»

På NAV sine sider så kan vi lese mer om dette med ekspertbistand.

Dette er et tiltak som i utgangspunktet har erstattet det som het tilretteleggingstilskudd som lå innunder den gamle IA-ordningen. Nå kan alle bedrifter som har behov søke om bistand til å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen.

Vi i bedriftshelsetjenesten er en aktør som kan gi ekspertbistand! Vi har høy faglig kompetanse og ikke minst mye erfaring når det gjelder sykefraværsarbeid, tilrettelegging av arbeidet, funksjonsvurderinger eller arbeidsplassvurdering med fokus på ergonomi.

Nav sine «eksperter» står ikke listet opp noe sted. Det er arbeidsgiver som selv må finne en ekspert. For deg som er medlem hos oss vil det være naturlig og bruke oss som din ekspert. Du må ikke nødvendigvis være medlem for å bruke oss da vi også tar på oss enkeltoppdrag fra andre bedrifter.

Du søker tilskudd for ekspertbistand på NAV sine sider, men de sier at du trenger å kontakte de skriftlig eller per telefon, før du sender søknaden. Du trenger dessuten et pristilbud fra oss, en enkel kalkyle på hva oppdraget skal bestå av og ca antall timer vi beregner på oppdraget. Dette legger du med søknaden om ekspertbistand. Når oppdraget er fullført så ber man om refusjon for sine faktiske utgifter. Er du medlemsbedrift og har betalte timer i en timebank, gir vi deg en bekreftelse på antall timer som er trukket fra som følge av oppdraget og hvilken kostnad dette tilsvarer. Du kan få dekket opp mot 20000,- per sak fra NAV.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med prosessen.

Design og hosting: Senson AS