Eksponering for biologiske og kjemiske komponenter i norske sagbruk

I en nylig publisert studie har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøkt hvilke forhold i sagbruk, sorterverk og høvleri som påvirker nivået av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer i støv og damp.

Design og hosting: Senson AS