Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Endringene går i hovedsak på;

  • Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet.
  • Presisering av begrepet «løfteredskap».
  • Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir.
  • Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall.
  • Presisering av krav til register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer.

Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsted.

 

Design og hosting: Senson AS