Gratis seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen!

Seminar for de minste virksomhetene: «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer»

Arbeidstilsynet og STAMI deltar i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer». I den forbindelse arrangerer de seminaret «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer» nå i mai, i fem forskjellige byer.

I Oslo arrangeres det 7 mai!

Les mer på arbeidstilsynets hjemme hvor man også melder seg på;

https://www.arbeidstilsynet.no/kurs/Seminar-om-farlige-stoffer

Design og hosting: Senson AS