Nytt HMS-kurs starter mandag 25 februar!

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ vinter 2019!

Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset gir deg en god innføring i HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Vi tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og forskriftene, og belyser aktuelle utfordringer. Kurset legger opp til aktiv deltakelse.

Målgruppe er ledere med personalansvar, verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er lovpålagt jfr.§§ 3-5, 6-5 og 7-4 i Arbeidsmiljøloven.
I Arbeidsmiljøloven står det at verneombud skal ha den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet og at kurset skal ha varighet på 40 t. Dersom arbeidsgiver og arbeidstakere er enige kan kortere varighet godkjennes. Se forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. For at kurset skal bli godkjent, for den enkelte bedrift, må dere gjøre en avtale om dette internt på bedriften.
På våre kurs deltar leder og AMU- representanter 3 dager og verneombud 3,5 dager. Vi ser det som en stor fordel for utbytte av kurset at både ledere og verneombud deltar på samme kurs.
Verneombudene får en hjemmeoppgave som skal utføres mellom 1. og 4.kursdag.

STED:
Sørumsand misjonshus, Industriveien 5, 1920 Sørumsand
TID:
Mandag 25.02.19 Alle deltar
Onsdag 06.03.19 Alle deltar
Mandag 11.03.19 Alle deltar
Torsdag 14.03.19 Verneombudene deltar
Alle dager kl. 08:30- 15:15, bortsett fra den siste, som varer til kl. 12:00.
Kursansvarlig er:
Romerike HMS- senter ved bedriftsergoterapeut Kari Rønsen
Forelesere er:
Bedriftslege Janne Jakobsen
Bedriftsfysioterapeut Bent Ulseth
Bedriftsergoterapeut Kari Rønsen
Yrkeshygieniker Laila Husby Andresen
Bedriftssykepleier og daglig leder Marit Sie Skogstad

Bindende påmelding innen 15.02.19:
post@romerikehms.no eller tlf. 63887730. Du kan også bruke skjemaet under!

PRIS Medlemmer Ikke medl.
3 dager, ledere og AMU-medlemmer kr 5700 kr 6700
3,5 dager, verneombud kr 6200 kr 7200

Lunsj og kursmateriell er inkludert i prisen.
Vi tar hensyn til matallergier dersom vi får beskjed ved påmelding.

KURSPROGRAM

Dag 1. Mandag 25. Februar kl. 08.30-15.15 Alle deltar

Kl. 08.30-11.30 Arbeidsmiljøloven, Helsefremmende arbeid Arbeidsgivers og Arbeidstakers plikter Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet,
Systematisk HMS-arbeid, hva innebærer det?
Foreleser: Kari Rønsen
Kl. 11.30-12.00 LUNSJ
Kl. 12.00-14.00 Arbeidsmiljøloven forts.
Utdeling av hjemmeoppgave, vernerunde
Foreleser: Kari Rønsen
Kl. 14.15- 15.15 Rus og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Presentasjon av AKAN-modellen
Foreleser: Marit S Skogstad

Dag 2. Onsdag 6. Mars kl. 08.30-15.15 Alle deltar

Kl. 08.30-11.30 Støy, vibrasjoner, kjemikalier, biologiske faktorer, verneutstyr Foreleser: Laila Andresen
Kl. 11.30-12.00 LUNSJ
Kl. 12.00-13.15 Registrerings og meldeplikt
Bedriftshelsetjenestens rolle
Arbeidshelsekontroller, -hva er det?
Foreleser: Janne Jakobsen
Kl. 13.30-15.15 Risikovurdering
Foreleser: Kari Rønsen

Dag 3. Mandag 11. Mars kl. 08.30-15.15 Alle deltar

Kl. 08.30-09.45 Ergonomi, fysisk aktivitet
Foreleser: Bent Ulseth
Kl.10:00- 11:30 Inneklima, lys,
Kl. 11.30-12.00 LUNSJ
Kl. 12.00-15.15 Psykososialt arbeidsmiljø
Foreleser: Kari Rønsen

Dag 4. Torsdag 14. Mars kl. 08.30-12.00

Kl. 08.30-11.30 Verneombudets rolle.
Framlegging av hjemmeoppgave
Foreleser: Kari Rønsen
Kl. 11.30- 12.00 LUNSJ

 

[contact-form to=»post@romerikehms.no» subject=»Påmelding grunnkurs vinter 2019″][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»E-post» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Mobilnummer» type=»text» required=»1″][contact-field label=»Informer om hvilken bedrift du tilhører og hva slags rolle du har! VO, leder, AMU-medlem.» type=»textarea» required=»1″][/contact-form]

Design og hosting: Senson AS