Informasjon om Coronavirus til våre medlemsbedrifter

Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende sine anbefalinger på følgende link; https://fhi.no/nettpub/coronavirus/.

Inntil videre er det primærhelsetjenesten med fastlege eller legevakt som skal håndtere smittede/mistenkt smitte, og eventuelt gi behandling etter til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Design og hosting: Senson AS