Informasjon om ny IA-avtale!

IA-avtalen gjelder nå alle virksomheter, uansett om man har vært «IA-bedrift» tidligere eller ikke. Det betyr at alle bedrifter må ta standpunkt til om de ønsker utvidet egenmeldingsrett eller ikke.

Virkemidlene tilretteleggingstilskudd og BHT-refusjon utgår.

Regjeringen kom rett før jul med en pressemelding om den nye avtalen som gjelder fra 1/1 2019 og 4 år frem i tid.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ia-avtale-for-hele-arbeidslivet/id2622974/

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er mer praktisk klart hva dette vil si for våre bedrifter.

Design og hosting: Senson AS