Ny runde med grunnopplæring i arbeidsmiljø i november!

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ høst 2020

 

Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset gir deg en god innføring i HMS- arbeidet på arbeidsplassen. Vi tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og forskriftene, og belyser aktuelle utfordringer. Kurset legger opp til aktiv deltakelse.

 

Målgruppe er: ledere med personalansvar, verneombud og AMU- medlemmer. Kurset er lovpålagt jfr.§§ 3-5, 6-5 og 7-4 i Arbeidsmiljøloven.

I Arbeidsmiljøloven står det at verneombud skal ha den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet og at kurset skal ha varighet på 40 t. Dersom arbeidsgiver og arbeidstakere er enige kan kortere varighet godkjennes. Se forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. For at kurset skal bli godkjent, for den enkelte bedrift, må dere gjøre en avtale om dette internt på bedriften.

På våre kurs deltar ledere og AMU- representanter 3 dager og verneombud 3,5 dager. Vi ser det som en stor fordel for utbytte av kurset at både ledere og verneombud deltar på samme kurs.

Verneombudene får en hjemmeoppgave som skal utføres mellom 1. og 4.kursdag.

 

STED: Rådhuset, 1940 BJØRKELANGEN  

TID:

Mandag 09.11.20                    Alle deltar

Tirsdag 10.11.20                    Alle deltar

Fredag 13.11.20                     Alle deltar

Torsdag 19.11.20                   Verneombudene deltar

Alle dager kl. 08:30- 15:15, bortsett fra den siste, som varer til kl. 12:00.                                                

Kursansvarlig er:

Romerike HMS- senter ved bedriftsergoterapeut Kari Rønsen

Forelesere er:

Bedriftslege Janne Jakobsen

Bedriftsergoterapeut Kari Rønsen

Yrkeshygieniker Laila Husby Andresen

Bedriftssykepleier Anne Christine Hoberg

 

Bindende påmelding innen 28.10.20. Av smittevernhensyn tar vi maks 20 deltakere.

post@romerikehms.no eller tlf. 63887730

 

 

 

 

 

 

Design og hosting: Senson AS