Om Romerike HMS-senter

Romerike HMS-senter er en medlemseid non-profitt bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 2005. Hovedkontoret ligger på Fetsund med et avdelingskontor på Bjørkelangen. Romerike HMS-senter er et resultat av sammenslåingen av bedriftshelsetjenesten Romerike HMS og Aurskog-Høland bedriftshelsetjeneste.

Vi har har bred kompetanse innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet.

Romerike HMS-senter har et fagteam bestående av:

Daglig leder og ergoterapeut: Kari Rønsen
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin: Janne Jakobsen
Bedriftssykepleiere: Barbra Moen Glende, Anne Christine Hoberg
Yrkeshygieniker: Laila Husby Andresen

Romerike HMS-senter gir bedriften bistand i HMS-arbeidet ut fra bedriftens eget behov.
Vi setter i fellesskap opp en plan for HMS-arbeidet for inntil 2 år av gangen.
Dette gir et langsiktig perspektiv på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i hver enkelt bedrift.

Vi hjelper til med å oppfylle HMS-kravene i lover og forskrifter og å forebygge skader, ulykker og sykefravær i bedriftene. I samarbeid med den enkelte bedrift ønsker vi å skape gode arbeidsplasser for alle.

Nærhet, langsiktighet, fleksibilitet og kompetanse står helt sentralt i vårt arbeid. Dersom man stiller lokaler til disposisjon utfører vi mange av oppgavene på selve arbeidsplassen. Dette resulterer i mindre tidsforbruk og reduserte utgifter for bedriften.

Design og hosting: Senson AS