Siste nytt

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. Endringene går i hovedsak på; Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Presisering av begrepet «løfteredskap». Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir. Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall. Presisering av krav til register over arbeidstakere […]

Les mer

Vårens grunnopplæring i arbeidsmiljø 2018

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ vår 2018 Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (også kalt 40-timerskurs). Kurset gir deg en god innføring i HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Vi tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og forskriftene, og belyser aktuelle utfordringer. Målgruppe er: Ledere med personalansvar, verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er lovpålagt for disse gruppene jfr.§§ 3-5, 6-5 og 7-4 […]

Les mer

Design og hosting: Senson AS