Siste nytt

Oppfriskningskurs i HMS-arbeid for Verneombud, AMU-medlemmer og ledere med personalansvar

Tid: Torsdag 15.november 2018 kl. 09-15 Sted: Kursrom i 1.etg. Bjørkeveien 4, 1940 Bjørkelangen Pris: Kr 1700 inkludert kursmateriell og lunsj Kurset er et tilbud til ledere og verneombud og AMU-medlemmer som tidligere har gjennomgått grunnkurs og ønsker oppdatering og påfyll. Aktuelle tema:  Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter, aktuelle endringer  Hvem har ansvar for […]

Les mer

STAMI arrangerer seminar om gravide arbeidstakere.

De fleste gravide ønsker å være i jobb – hvis muligheten er tilstede. 17. oktober arrangerer STAMI dagsseminar om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan. Målgruppe for seminaret: ansatte som jobber i BHT, NAV, HR-personell, jordmødre, fastleger, personer med lederansvar […]

Les mer

Høstens grunnopplæring i arbeidsmiljø, HMS-kurs

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ høst 2018   Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset gir deg en god innføring i HMS- arbeidet på arbeidsplassen. Vi tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og forskriftene, og belyser aktuelle utfordringer. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Målgruppe er: ledere med personalansvar, verneombud og AMU- medlemmer. Kurset er lovpålagt jfr.§§ 3-5, […]

Les mer

Design og hosting: Senson AS