Siste nytt

Gratis seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen!

Seminar for de minste virksomhetene: «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer» Arbeidstilsynet og STAMI deltar i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer». I den forbindelse arrangerer de seminaret «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer» nå i mai, i fem forskjellige byer. I Oslo arrangeres det 7 mai! Les mer på arbeidstilsynets […]

Les mer

Nytt HMS-kurs starter mandag 25 februar!

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ vinter 2019! Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset gir deg en god innføring i HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Vi tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og forskriftene, og belyser aktuelle utfordringer. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Målgruppe er ledere med personalansvar, verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er lovpålagt jfr.§§ 3-5, 6-5 og 7-4 […]

Les mer

Informasjon om ny IA-avtale!

IA-avtalen gjelder nå alle virksomheter, uansett om man har vært «IA-bedrift» tidligere eller ikke. Det betyr at alle bedrifter må ta standpunkt til om de ønsker utvidet egenmeldingsrett eller ikke. Virkemidlene tilretteleggingstilskudd og BHT-refusjon utgår. Regjeringen kom rett før jul med en pressemelding om den nye avtalen som gjelder fra 1/1 2019 og 4 år […]

Les mer

Design og hosting: Senson AS