Referanser

Vi kjenner næringslivet på Romerike svært godt etter mange år i bransjen som BHT, og flere av våre medlemsbedrifter har vært med fra starten av.

Les hva noen av våre medlemsbedrifter sier om oss under. Ønsker du medlemskap, kontakt oss!

Du kan også lese en annonseartikkel om oss, som ligger på Romerikes Blad. 

 

Gardermoen Fuelling Service

GFS-LOGO-web

 

Vi har erfaring med flere andre bedriftshelsetjenester (BHT),  men jeg vil gi Romerike HMS-senter mine beste anbefalinger.

De driver en aktiv oppsøkende virksomhet, samarbeider godt rundt kartlegging av behov og gjennomføring av tiltak.

I tillegg er vi som medlemsbedrift medeiere og kan påvirke driften av bedriftshelsetjenesten.

Terje Sva, daglig leder Gardermoen Fuelling Service


Ekornes

svane_comp__payoff

For oss oppleves det svært positivt og verdifullt å være knyttet opp mot  Romerike HMS-senter. Samarbeidet er særdeles bra. Personellet er alltid positive og har et genuint ønske om å bistå oss. Nærheten til Romerike HMS-senter gir oss en følelse av å ha ”privat” bedriftshelsetjeneste.

Kombinasjonen av nærhet, kompetanse og relativt lang ansiennitet hos de ansatte har gitt Romerike HMS-senter innsikt i bedriftens prosesser og god kjennskap til de ansatte hos Ekornes Fetsund AS.

Ekornes
www.ekornes.no

 


Aurskog-Høland kommune

ah-logo

Aurskog-Høland kommune har via sitt medlemskap i Romerike HMS-senter tilgang til bred faglig kompetanse på hele HMS- området samt at vi oppfyller krav i lov- og regelverk knyttet til bedriftshelsetjeneste.

Kort avstand til hovedkontoret og bemannet kontor i egen kommune gir god mulighet for rask assistanse ved behov. Gjennom årlige avtaler om hva Romerike HMS-senter skal levere, skreddersys tjenestene til kommunens skiftende behov.

Samarbeidet oppleves som svært godt gjennom bl.a. møter på ledernivå, og gjennom bedriftshelsetjenesten sin deltakelse i fora som AMU og dialogmøter.

Aurskog–Høland kommune
www.ahk.no


Normeka

Normeka

Medlemskapet i Romerike HMS- senter sikrer at bedriften blant annet innfrir lovpålagte forskrifter. Vi har god dialog på alle plan, og gjennom fast kontaktperson sikres god oppfølging og kontinuerlig fokus på HMS-saker.

Romerike HMS-senter stiller opp når vi trenger hjelp. Det gir trygghet for både ledelse, HMS-utvalg og alle øvrige medarbeidere hos Normeka.

Medlemskapet bidrar også til lavt sykefraværet!

Sigurd Nilsen, daglig leder Normeka
www.normeka.no


Maxbo Skansen

maxbo-skansen

Vi er en forholdsvis liten bedrift med en liten administrasjon. Derfor er det til veldig stor hjelp å ha en støttespiller som Romerike HMS-senter. Her får vi hjelp og støtte til det aller meste innen HMS tjenester.
Når det gjelder oppfølgingssamtaler i forbindelse med sykemeldinger er det mye som må ivaretas i forhold til regelverket og hjelpen vi får er til stor nytte.

Fordelen med Romerike HMS-senter er at det er en relativt liten og derfor smidig organisasjon som det er lett å forholde seg til. Det er lett å få kontakt med de personene som er aktuelle til de forskjellige problemstillinger som måtte dukke opp.

Romerike HMS-senter innehar den kompetanse som de fleste bedrifter har bruk for.

Maxbo Skansen

Design og hosting: Senson AS