Referanser

Vi kjenner næringslivet på Romerike svært godt etter mange år i bransjen som BHT, og flere av våre medlemsbedrifter har vært med fra starten av.

Les hva noen av våre medlemsbedrifter sier om oss under. Ønsker du medlemskap, kontakt oss!

 

GFS-LOGO-webGardermoen Fuelling Service

Vi har erfaring med flere andre bedriftshelsetjenester (BHT),  men jeg vil gi Romerike HMS-senter mine beste anbefalinger.

De driver en aktiv oppsøkende virksomhet, samarbeider godt rundt kartlegging av behov og gjennomføring av tiltak.

I tillegg er vi som medlemsbedrift medeiere og kan påvirke driften av bedriftshelsetjenesten.

Terje Sva, daglig leder Gardermoen Fuelling Service


Ekornes

svane_comp__payoffFor oss oppleves det svært positivt og verdifullt å være knyttet opp mot  Romerike HMS-senter. Samarbeidet er særdeles bra. Personellet er alltid positive og har et genuint ønske om å bistå oss. Nærheten til Romerike HMS-senter gir oss en følelse av å ha ”privat” bedriftshelsetjeneste.

Kombinasjonen av nærhet, kompetanse og relativt lang ansiennitet hos de ansatte har gitt Romerike HMS-senter innsikt i bedriftens prosesser og god kjennskap til de ansatte hos Ekornes Fetsund AS.

Ekornes
www.ekornes.no

 


Aurskog-Høland kommune

ah-logoAurskog-Høland kommune har via sitt medlemskap i Romerike HMS-senter tilgang til bred faglig kompetanse på hele HMS- området samt at vi oppfyller krav i lov- og regelverk knyttet til bedriftshelsetjeneste.

Kort avstand til hovedkontoret og bemannet kontor i egen kommune gir god mulighet for rask assistanse ved behov. Gjennom årlige avtaler om hva Romerike HMS-senter skal levere, skreddersys tjenestene til kommunens skiftende behov.

Samarbeidet oppleves som svært godt gjennom bl.a. møter på ledernivå, og gjennom bedriftshelsetjenesten sin deltakelse i fora som AMU og dialogmøter.

Aurskog–Høland kommune
www.ahk.no


Normeka

NormekaMedlemskapet i Romerike HMS- senter sikrer at bedriften blant annet innfrir lovpålagte forskrifter. Vi har god dialog på alle plan, og gjennom fast kontaktperson sikres god oppfølging og kontinuerlig fokus på HMS-saker.

Romerike HMS-senter stiller opp når vi trenger hjelp. Det gir trygghet for både ledelse, HMS-utvalg og alle øvrige medarbeidere hos Normeka.

Medlemskapet bidrar også til lavt sykefraværet!

Sigurd Nilsen, daglig leder Normeka
www.normeka.no


Maxbo Skansen

maxbo-skansenVi er en forholdsvis liten bedrift med en liten administrasjon. Derfor er det til veldig stor hjelp å ha en støttespiller som Romerike HMS-senter. Her får vi hjelp og støtte til det aller meste innen HMS tjenester.
Når det gjelder oppfølgingssamtaler i forbindelse med sykemeldinger er det mye som må ivaretas i forhold til regelverket og hjelpen vi får er til stor nytte.

Fordelen med Romerike HMS-senter er at det er en relativt liten og derfor smidig organisasjon som det er lett å forholde seg til. Det er lett å få kontakt med de personene som er aktuelle til de forskjellige problemstillinger som måtte dukke opp.

Romerike HMS-senter innehar den kompetanse som de fleste bedrifter har bruk for.

Maxbo Skansen

 

Design og hosting: Senson AS