STAMI arrangerer seminar om gravide arbeidstakere.

De fleste gravide ønsker å være i jobb – hvis muligheten er tilstede. 17. oktober arrangerer STAMI dagsseminar om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan. Målgruppe for seminaret: ansatte som jobber i BHT, NAV, HR-personell, jordmødre, fastleger, personer med lederansvar og andre med interesse for temaet. Du finner mer informasjon om seminaret + påmelding her. Påmeldingsfristen er satt til 3. oktober.

Design og hosting: Senson AS