Ergonomi

Vår ergoterapeut og fysioterapeut er spesialister på ergonomi og kan hjelpe deg med følgende:

 • Foreta arbeidsmiljøkartlegging eller arbeidsplassvurderinger.
 • Vurdere mulige årsaker eller sammenheng
  mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø.
 • Vurdere manuelt arbeid i kontor eller produksjonsmiljøer.
 • Vurdere forhold som kan bidra til belastningsskader og gi råd
  og veiledning i den forbindelse.
 • Bidra med veiledning ved utforming av eksisterende
  eller nye arbeidsplasser.
 • Gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.
 • Bistå ved pausegymnastikk eller utforming av treningsprogram.
 • Bistå gravide arbeidstakere med kartlegging og tilrettelegging.

Design og hosting: Senson AS