Ergonomikartlegging / rådgivning

Vår ergoterapeut og fysioterapeut kan:

 • Vurdere mulige årsaker eller sammenheng
  mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø
 • Vurdere arbeidsstillinger, arbeidsbevegelser og
  fysiske arbeidsbelastninger i kontor eller produksjonsmiljøer
 • Vurdere forhold som kan bidra til belastningsskader og gi råd
  og veiledning i den forbindelse
 • Bidra med veiledning ved utforming av eksisterende
  eller nye arbeidsplasser
 • Gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • Bistå ved pausegymnastikk
 • Gi opplæring i avspenningsteknikker, Yoga
 • Arbeidsplassvurdering / funksjonsvurdering via rikstrygdeverket.
 • Velvære
  – lett massasje
  – terapimaster
  – rask vei til fysikalsk behandling

Design og hosting: Senson AS