Helseundersøkelser

Arbeidshelseundersøkelser: Vi bistår arbeidsgiver med å føre kontroll med arbeidstakernes
helse på bakgrunn av eksponeringer i arbeidet. Undersøkelser som kan gjennomføres:

  • hørselskontroll,
  • spirometri (lungefunksjonstest),
  • tester av røykdykkere,
  • arbeidsanamnese,
  • kontroll av muskel/skjelett etc.
  • EKG

Arbeidsmedisinsk poliklinikk: Ved plager eller symptomer man mener er arbeidsrelatert får den ansatte raskt time hos helsepersonell.

Reisemedisin/vaksine: Ved reiser til utlandet i arbeidets medfør kan vi bistå den ansatte med veiledning og vaksine. Vi kan også vaksinere ansatte der det er nødvendig i arbeidet, f.eks renovasjonsarbeidere og røykdykkere. Det gis også tilbud om influensavaksine til de som ønsker det.

AKAN-konsultasjoner: (AKAN: Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
Vi kan bistå bedriften i arbeidet med å hjelpe ansatte med rusmiddelproblemer eller spilleavhengighet.

Atføringsarbeid: Vi kan gi bedriften faglige råd ved å være fast representant i bedriftens attføringsutvalg. For langtidssykemeldte som ikke kan komme tilbake til sitt opprinnelige arbeid, bistår vi den enkelte i arbeidet med å finne nye arbeidsoppgaver internt eller eksternt.

Kostholdsveiledning
Vi kan gi kostholdsveiledning til grupper av arbeidstakere.

Design og hosting: Senson AS