Kurs og opplæring

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Vi holder grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer). En forkortet utgave av grunnkurset kan også gjennomføres dersom bedriften mener det er forsvarlig ut i fra egen risikovurdering.

Førstehjelpskurs

Vi gjennomfører førstehjelpskurs med en varighet fra 3-6 timer. Kursene er velegnet for skoler, barnehager, bedrifter som er pålagt å holde førstehjelpsopplæring og bedrifter som ønsker god beredskap i tilfelle ulykker.

Eksempler på andre kurs vi holder

 • Oppfriskningskurs i HMS for verneombud, AMU-medlemmer og ledere. (1 dag)
 • Avspenningskurs.
 • Stressmestring.
 • Kurs i forflytningsteknikk.
 • Kurs i risikovurdering av kjemikalier.
 • Kurs i risikovurdering av arbeidet.
 • Kurs i bruk av HMS-datablader og stoffkartotek.
 • Kurs i sikker bruk av verneutstyr.
 • Kurs i oppfølging av sykefravær.
 • Kurs i nærværs- og fraværsfaktorer i arbeidslivet.
 • Kurs i søvn og søvnhygiene for nattarbeid.
 • Kurs i normalreaksjoner ved kriser.
 • Ergonomikurs, rettet mot ulike bransjer, for eksempel frisører, renholdere eller andre.

Design og hosting: Senson AS