Risikovurdering

risikovurderingVi kan bistå med å gjennomføre risikovurdering! Risikovurdering kan være aktuelt og gjøre på flere områder, eksempler på dette er risikovurdering av kjemikalier, ergonomi, manuelt arbeid, farlig verktøy, vibrerende verktøy eller helkroppsvibrasjoner, produksjonslinjer, det psykososiale miljøet eller støy.

Vi har gode rutiner på hvordan man går frem i vurderingsarbeidet, og vi hjelper dere til å finne en god løsning for deres bedrift.

Du kan lese mer om risikovurdering på Arbeidstilsynets nettsider.

Design og hosting: Senson AS