Sykefraværsarbeid

BHT bistår med:

  • Bedriftens sykefraværsrutiner
  • Oppfølging av sykemeldte, langvarig og/ eller hyppig kortidsfravær.
  • Funksjonsvurdering
  • Tilrettelegging
  • Samarbeid med NAV

Kurs og opplæring av ledere når det gjelder sykefravær, er et av våre største satsningsområder. På våre kurs lærer man mer om LØFT (løsningsfokusert tilnærming til problemer) eller Øverby-modellen, som erfaringsmessig gir gode resultater i arbeidet med sykefravær.

Design og hosting: Senson AS