Yrkeshygieniske kartlegginger

Vår yrkeshygieniker kan foreta yrkeshygieniske målinger i bedriften.
Eksempler på dette kan være:

  • måling av eksponering for støy
  • måling av etterklang
  • måling av eksponering for løsemidler
  • måling av eksponering for støv, kvarts eller radon
  • måling av eksponering for sveiserøyk
  • måling av belysningsstyrke
  • måling/kartlegging av inneklimaet
  • kartlegge behovet for substitusjon av kjemikalier

Etter at målingen er foretatt vil du få en rapport med vurdering av forholdene og eventuelle forslag til tiltak.

yrkeshygiene_2

Design og hosting: Senson AS